„Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie” – Maria Mirecka-Loryś

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie – tak mnie uczono w domu rodzinnym, w szkole, w harcerstwie, na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w Młodzieży Wszechpolskiej przed wojną. Wpajanie tej prawdy patriotyczno-narodowej zaowocowało zaangażowaniem się w życie konspiracyjne, kiedy sprawy Polski były ważniejsze niż własne życie. Inną formą tego zobowiązania kierowaliśmy się za granicą – kiedy opuszczałam ojczyznę, wiedziałam, że wobec niej mam obowiązek godnie ją reprezentować.

— Maria Mirecka-Loryś

po prawej: Maria Mirecka, Warszawa, 1940 lub 1941 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.