Kategoria: Pałace, zamki, dwory

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu – w chwili obecnej Muzeum Dzieduszyckich, stanowiące placówkę zamiejscową Muzeum „Kamienica Orsettich” w Jarosławiu. Pałac położony jest w malowniczym parku ze stawem. Zauroczona rosnącym tu drzewostanem Magdalena z...

Dwór Terleckich w Cieszacinie Wielkim

Ciekawym obiektem jest niewątpliwie dwór rodziny szlacheckiej Terleckich (herb Przestrzał) położony w Cieszacinie Wielkim, wybudowany na początku XX w. Przed ukończeniem budowy Terleccy mieszkali w modrzewiowym dworze z tarasem, typowym dla ówczesnej szlachty (nie...

Pałac Kellermanów w Żuklinie

Ciekawy dwukondygnacyjny, murowany pałac wybudowany przez Kellermanów w drugiej połowie XIX wieku. Obiekt znajduje się na wzgórzu, otoczony parkiem. Do pałacu prowadzi brama, obok której stoi strażnica. Do wybuchu II wojny światowej pałac pełnił funkcję...