Sens walki

Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami,
w obronie których walka została podjęta.

— Prof. Henryk Elzenberg

Komentuj