Żydowskie zbrodnie na Polakach. Kłamstwa norymberskie

Prawda o Katyniu, żydowskie roszczenia wobec Polski, udział Żydów w niszczeniu Narodu Polskiego…