Prof. Bogusław Wolniewicz o stosunku Żydów względem Polski

Prof. Bogusław Wolniewicz spytany o to, dlaczego Żydzi przez 800 lat mieszkali w tak niegościnnym i naznaczonym śmiercią kraju jak Polska. Odpowiedź na to prosta…