W obronie dobrego imienia kpt. Romualda Rajsa ps. Bury

Był żołnierzem Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Należy do grona Żołnierzy Wyklętych – tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.