Niszczenie i grabież kresowego dziedzictwa kulturowego

Niszczenie i grabież polskiego dorobku kulturowego na Kresach II Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność za ludobójstwo kresowe, fałszowanie historii…