Fałszerze historii polsko-żydowskiej

Fałszerze historii polsko-żydowskiej. „Białe plamy” polskiej historii…