Jacek Różański właśc. Józef Goldberg – kat rtm. Witolda Pileckiego i gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

W historii zapisał się jako jeden z największych katów Polaków po 1944 roku. Ma na sumieniu śmierć wielu patriotów, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego i generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”…