„Żydostwo” – ks. Maksymilian Maria Kolbe

Żydostwo szkodziło i szkodzi nam na każdym kroku…