Między życiem a śmiercią. Wspomina Ewa Szwed

O tym mówić, to rana się otwiera…