49 rodzajów tortur stosowanych przez Urząd Bezpieczeństwa wobec Kazimierza Moczarskiego z Armii Krajowej

Tortury fizyczne i psychiczne zastosowane przez UB na Kazimierzu Moczarskim