Październik 1939 i 1944 na Kresach II RP

Zbrodnie dokonane na polskich mieszkańcach II Rzeczypospolitej w okresie października 1939 i 1944 r. przez bandy UPA i innych szowinistów ukraińskich.