„Zapomnieć nie mogę”. Opowiada Mieczysław Jankowski

Wspomnienia Mieczysława Jankowskiego z czasów II wojny światowej. Okupacja niemiecka, wywózki na Syberię, mordy ukraińskich zbrodniarzy na Polakach.