„Biedni Żydzi”. Św. Maksymilian Kolbe o masonerii i Żydach

[…] Uczą też, że Żydowi wolno oszukać, okraść chrześcijanina, bo „wszystkie majętności gojów są jako pustynia, kto je pierwszy zajmie, ten jest ich panem”.