Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu – w chwili obecnej Muzeum Dzieduszyckich, stanowiące placówkę zamiejscową Muzeum „Kamienica Orsettich” w Jarosławiu. Pałac położony jest w malowniczym parku ze stawem. Zauroczona rosnącym tu drzewostanem Magdalena z...