Tradycja

Tradycja nie jest zachowywaniem popiołu,
lecz przekazywaniem płomienia...

— T. Morus

Komentuj