Zestawienie 362 metod tortur stosowanych przez UPA na Polakach

Brakuje słów na opisanie w kilku zdaniach zbrodni jakich dokonywali ukraińscy oprawcy na Polakach w latach 1939-1947. To jaką nienawiścią musieli kierować się mordercy by w tak straszny sposób pastwić się nad swoimi ofiarami przechodzi ludzkie pojecie! Poniżej przedstawiam wynik długoletnich prac badawczych Aleksandra Kormana, który spisał 362 metody tortur fizycznych, a także psychicznych, stosowanych wobec Polaków przez terrorystów OUN i UPA oraz innych ukraińskich szowinistów w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu na południowo-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej Polskiej. Są to tylko niektóre przypadki, udokumentowane źródłowo, stosowanych przez zbrodniarzy OUN-UPA tortur wobec kobiet, mężczyzn, starców i dzieci. Myślę, że szczegółowe ich przedstawienie w jakiś sposób przybliży Ci ogrom bestialstwa banderowskich rizunów, jakiego dokonali na bezbronnej ludności polskiej w tamtych latach.

Zestawienie 362 metod tortur stosowanych przez UPA na Polakach
Czesława Solecka (19 lat) zamordowana przez UPA w Łodzinie. 10 IX 1946 r.

Zestawienie 362 metod tortur
stosowanych przez UPA na Polakach

 1. Wbijanie dużego i grubego gwoździa do czaszki głowy.
 2. Zdzieranie z głowy włosów ze skórą (skalpowanie).
 3. Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czaszkę głowy.
 4. Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czoło.
 5. Wyrzynanie na czole „orła”.
 6. Wbijanie bagnetu w skroń głowy.
 7. Wyłupywanie jednego oka.
 8. Wybieranie obu oczu.
 9. Obcinanie nosa.
 10. Obcinanie jednego ucha.
 11. Obrzynanie obydwu uszu.
 12. Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot drugiego ucha.
 13. Obrzynanie warg.
 14. Obcinanie języka.
 15. Pieczenie żywcem w piecu chlebowym.
 16. Podrzynanie gardła i wyciąganie przez otwór języka na zewnątrz.
 17. Podrzynanie gardła i wkładanie do otworu szmaty.
 18. Wybijanie zębów.
 19. Łamanie szczęki.
 20. Rozrywanie ust od ucha do ucha.
 21. Kneblowanie ust pakułami przy transporcie jeszcze żywych ofiar.
 22. Podcinanie szyi nożem lub sierpem.
 23. Zadawanie ciosu siekierą w szyję.
 24. Pionowe rozrąbywanie siekierą głowy.
 25. Skręcanie głowy do tyłu.
 26. Robienie miazgi z głowy przez wkładanie głowy w ściski zaciskane śrubą.
 27. Obcinanie głowy sierpem.
 28. Obcinanie głowy kosą.
 29. Odrąbywanie głowy siekierą.
 30. Zadawanie ran kłutych w głowie.
 31. Cięcie i ściąganie wąskich pasów skóry z pleców.
 32. Zadawanie innych ran ciętych na plecach.
 33. Zadawanie ciosów bagnetem w plecy.
 34. Łamanie kości żeber klatki piersiowej.
 35. Zadawanie ciosu nożem lub bagnetem w serce lub okolice serca.
 36. Zadawanie ran kłutych nożem lub bagnetem w pierś.
 37. Obcinanie kobietom piersi sierpem.
 38. Obcinanie kobietom piersi i posypywanie ran solą.
 39. Obrzynanie sierpem genitalii ofiarom płci męskiej.
 40. Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską.
 41. Zadawanie ran kłutych brzucha nożem lub bagnetem.
 42. Przebijanie brzucha ciężarnej kobiecie bagnetem.
 43. Rozcinanie brzucha i wyciąganie jelit na zewnątrz u dorosłych.
 44. Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ciąży i w miejsce wyjętego płodu, wkładanie np. żywego kota i zaszywanie brzucha.
 45. Rozcinanie brzucha i wlewanie do wnętrza wrzątku – kipiącej wody.
 46. Rozcinanie brzucha i wkładanie do jego wnętrza kamieni oraz wrzucanie do rzeki.
 47. Rozcinanie kobietom ciężarnym brzucha i wrzucanie do niego potłuczonego szkła.
 48. Wyrywanie żył od pachwy, aż do stóp.
 49. Wkładane do pochwy – vaginy rozżarzonego żelaza.
 50. Wkładanie do vaginy szyszek sosny od strony wierzchołka.
 51. Wkładanie do vaginy zaostrzonego kołka i przepychanie go aż do gardła, na wylot.
 52. Rozcinanie kobietom przodu tułowia ogrodniczym scyzorykiem, od vaginy, aż po szyję i pozostawienie wnętrzności na zewnątrz.
 53. Wieszanie ofiar za wnętrzności.
 54. Wkładanie do vaginy szklanej butelki i jej rozbicie.
 55. Wkładanie do analu szklanej butelki i jej stłuczenie.
 56. Rozcinanie brzucha i wsypywanie do wnętrza karmy dla zgłodniałych świń tzw. osypki, który to pokarm wyrywały razem z jelitami i innymi i wnętrznościami.
 57. Odrąbywanie siekierą jednej ręki.
 58. Odrąbywanie siekierą obydwu rąk.
 59. Przebijanie dłoni nożem.
 60. Obcinanie palców u ręki nożem.
 61. Obcinanie dłoni.
 62. Przypalanie wewnętrznej strony dłoni na gorącym blacie kuchni węglowej.
 63. Odrąbywanie pięty.
 64. Odrąbywanie stopy powyżej kości piętowej.
 65. Łamanie kości rąk w kilku miejscach tępym narzędziem.
 66. Łamanie kości nóg w kilku miejscach tępym narzędziem.
 67. Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską, obłożonego z dwóch stron deskami.
 68. Przecinanie tułowia na wpół specjalną piłą drewnianą.
 69. Obcinanie piłą obu nóg.
 70. Posypywanie związanych nóg rozżarzonym węglem.
 71. Przebijanie gwoździami rąk do stołu, a stóp do podłogi.
 72. Przybijanie w kościele na krzyżu rąk i nóg gwoździami.
 73. Zadawanie ciosów siekierą w tył głowy, ofiarom ułożonym uprzednio twarzą do podłogi.
 74. Zadawanie ciosów siekierą na całym tułowiu.
 75. Rąbanie siekierą tułowia na części.
 76. Łamanie na żywo kości nóg i rąk w tzw. kieracie.
 77. Przybijanie nożem do stołu języczka małego dziecka, które później wisiało na nim.
 78. Krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie ich wokół.
 79. Rozpruwanie brzuszka dzieciom.
 80. Przybijanie bagnetem małego dziecka do stołu.
 81. Wieszanie dziecka płci męskiej za genitalia na klamce drzwi.
 82. Łamanie stawów nóg dziecka.
 83. Łamanie stawów rąk dziecka.
 84. Zaduszenie dziecka przez narzucenie na nie różnych szmat.
 85. Wrzucanie do głębinowych studni małych dzieci żywcem.
 86. Wrzucanie dziecka w płomienie ognia palącego się budynku.
 87. Rozbijanie główki niemowlęcia przez wzięcie go za nóżki i uderzenie o ścianę lub piec.
 88. Powieszenie za nogi zakonnika pod amboną w kościele.
 89. Wbijanie dziecka na pal.
 90. Powieszenie na drzewie kobiety do góry nogami i znęcanie się nad nią poprzez odcięcie piersi i języka, rozcięcie brzucha i wybieranie oczu oraz odcinanie nożami kawałków ciała.
 91. Przybijanie gwoździami małego dziecka do drzwi.
 92. Wieszanie na drzewie głową do góry.
 93. Wieszanie na drzewie nogami do góry.
 94. Wieszanie na drzewie nogami do góry i osmalanie głowy od dołu ogniem zapalonego pod głową ogniska.
 95. Zrzucanie w dół ze skały.
 96. Topienie w rzece.
 97. Topienie poprzez wrzucenie do głębinowej studni.
 98. Topienie w studni i narzucanie na ofiarę kamieni.
 99. Zadźganie widłami, a potem pieczenie kawałków ciała na ognisku.
 100. Wrzucenie dorosłego w płomienie ogniska na polanie leśnej, wokół którego ukraińskie dziewczęta śpiewały i tańczyły przy dźwiękach harmonii.
 101. Wbijanie zaostrzonego koła do brzucha na wylot i utwierdzanie go w ziemi.
 102. Przywiązanie do drzewa człowieka i strzelanie do niego jak do tarczy strzelniczej.
 103. Prowadzenie nago lub w bieliźnie na mrozie.
 104. Duszenie przez skręcanie namydlonym sznurem zawieszonym na szyici zwanym arkanem.
 105. Wleczenie po ulicy tułowia przy pomocy sznura zaciśniętego na szyi.
 106. Przywiązanie nóg kobiety do dwóch drzew oraz rąk ponad głową i rozcinanie brzucha od krocza do piersi.
 107. Rozrywanie tułowia przy pomocy łańcuchów.
 108. Wleczenie po ziemi przywiązanego do pojazdu konnego.
 109. Wleczenie po ulicy matki z trojgiem dzieci, przywiązanych do wozu o zaprzęgu konnym w ten sposób, że jedną nogę matki przywiązano łańcuchem do wozu, a do drugiej nogi matki jedną nogę najstarszego dziecka, a do drugiej nogi najstarszego dziecka przywiązano nogę młodszej go dziecka, a do drugiej nogi młodszego dziecka przywiązano nogę dziecka najmłodszego.
 110. Przebicie tułowia na wylot lufą karabinu.
 111. Ściskanie ofiary drutem kolczastym.
 112. Ściskanie drutem kolczastym dwóch ofiar razem.
 113. Ściskanie więcej ofiar razem drutem kolczastym.
 114. Periodyczne zaciskanie tułowia drutem kolczastym i co kilka godzin polewanie ofiary zimną wodą w celu odzyskania przytomności i odczuwaj nią bólu i cierpienia.
 115. Zakopywanie ofiary do ziemi na stojąco po szyję i w takim stanie jej pozostawienie.
 116. Zakopywanie żywcem do ziemi po szyję i ścinanie później głowy kosą.
 117. Rozrywanie tułowia na wpół przez konie.
 118. Rozrywanie tułowia na wpół poprzez przywiązanie ofiary do dwóch przygiętych drzew i następnie ich uwolnienie.
 119. Wrzucanie dorosłych w płomienie ognia palącego się budynku.
 120. Podpalenie ofiary oblanej uprzednio naftą.
 121. Okładanie ofiary dookoła słomą – snopem i jej podpalenie, czyniąc w ten sposób tzw. pochodnię Nerona.
 122. Wbijanie noża w plecy i pozostawienie go w ciele ofiary.
 123. Wbijanie niemowlęcia na widły i wrzucanie go w płomienie ognia.
 124. Wyrzynanie żyletkami skóry z twarzy.
 125. Wbijanie dębowych kołków pomiędzy żebra.
 126. Wieszanie na kolczastym drucie.
 127. Zdzieranie z ciała skóry i zalewanie rany atramentem oraz oblewanie jej wrzącą wodą.
 128. Zadawanie dzieciom tyle ciosów nożem, ile ofiara miała lat.
 129. Wycinanie na czole znaku krzyża w obrządku łacińskim.
 130. Wieszanie dzieci na drucie kolczastym.
 131. Stosowanie tzw. chińskiej tortury, tj. bicie po piętach żelaznym prętem.
 132. Wieszanie ofiary na drucie telefonicznym. Oznaczało to w umownym zbrodniczym słownictwie banderowskim – „robić telefon”.
 133. Odrzynanie głowy od tułowia piłą ciesielską.
 134. Rozbieranie ofiary do naga oraz nakazywanie tańczenia na lodzie i strze­lanie po nogach, a rannych spychanie do przerębli pod lód.
 135. Wyrywanie obcęgami paznokci.
 136. Bicie kijami i drewnianymi pałkami po całym ciele.
 137. Przypalanie ofiary płomieniami świecy.
 138. Skrępowanie rąk i nóg drutem kolczastym, a na szyję zakładanie linki z pętlą – jak do wieszania, a koniec linki uwiązany na sztywno do skrępowanych na plecach rąk, tak, że najmniejszy ruch rękami zaciskał pętlę na szyi. Kiedy torturowany tracił przytomność, oprawcy oblewali go zimną wodą.
 139. Układanie ofiar rzędem twarzą do ziemi i dokonywanie zabójstwa strzałem w okolice serca.
 140. Wbijanie kilku i więcej gwoździ do czaszki głowy.
 141. Rozrywanie małych dzieci za nóżki i wrzucanie ich do studni.
 142. Rozcięcie ust kosą i włożenie kartki z ukraińskim napisem: „Będziesz miał Polskę od morza do morza”.
 143. Uderzenie łomem w głowę niemowlęcia.
 144. Odcięcie siekierą nóżki i rączki kilkuletniemu dziecku, a następnie głowy.
 145. Mordowanie sposobem „garrota” znanym inkwizytorom średniowiecza – przy pomocy żelaznej obręczy zaciskanej na szyi katowanego, dopóki nie złamią się kręgi szyjne. Częstokroć żelazną obręcz zastępował sznur zaciągany na szyi i zaciskany za pomocą kołka. Człowiek ginął w straszliwych mękach. Oprawcy OUN-UPA nazywali to – „krępulcy”.
 146. Wyrywanie ofiarom rzepki kolanowej.
 147. Wieszanie przy pomocy tzw. chodzącej szubienicy, którą stanowił nie­kiedy członek OUN-UPA, który oprócz pistoletu, czy pistoletu maszynowego nosił przy sobie rzemienną pętlę, którą znienacka od tyłu zarzucał ofierze na szyję, a potem podciągnąwszy ją do góry przez ramię, odrywał od ziemi i tak długo trzymał, dopóki ta nie wyzionęła ducha rta jego plecach.
 148. Odrąbywanie główek dzieciom.
 149. Przestrzelenie obydwu nóg, wykłucie oczu, po kawałeczku obcinanie rąk, uszu, warg, wyrywanie z piersi serca, rozbicie kolbą karabinu głowy i jej oderżnięcie.
 150. Rozcinanie brzucha, wyłamywanie rąk, dobijanie kołkami.
 151. Przeżynanie ofiary na trzy części.
 152. Wykręcanie rąk i nóg, wyrywanie włosów i wykluwanie oczu.
 153. Ukrzyżowanie księży rzymsko – katolickich na krzyżach misyjnych.
 154. Zakopywanie do ziemi żywcem.
 155. Wiązanie rozżarzonym (rozpalonym do czerwoności) drutem.
 156. Sadzanie ofiary na gorącym tzw. blacie kuchni węglowej.
 157. Wkładanie drzazg pod paznokcie.
 158. Cięcie i ściąganie pasa skóry z dołu z okolicy kręgosłupa ku górze, przez nawijanie skóry na patyk wzdłuż kręgosłupa, poprzez kark i głowę aż do czoła.
 159. Zabijanie dzieci przez uderzanie głową o ścianę.
 160. Zabijanie dzieci przez uderzanie głową o drzewo.
 161. Rąbanie ofiary siekierą na trzy części.
 162. Zabijanie drewnianymi kołkami.
 163. Wycinanie znaków krzyża na ciele wraz z obcinaniem języka i uszu.
 164. Przywiązywanie drutem kolczastym kamienia u szyi i topienie ofiary w nurtach rzeki.
 165. Rąbanie kilkumiesięcznego dziecka siekierą na cztery części.
 166. Wycinanie krzyża na czole i rozdarcie ciała na strzępy.
 167. Krępowanie małżonków razem drutem kolczastym i wrzucanie ich żyw­cem do rzeki.
 168. Zasypywanie ofiary gorącą szlaką z pieca centralnego ogrzewania.
 169. Przybijanie ojca i syna gwoździami do podłogi.
 170. Kładzenie na podłodze i kolejno odrąbywanie im głów.
 171. Odrąbywanie siekierą głowy poprzez zęby.
 172. Rozcinanie brzucha ciężarnym kobietom i wybieranie płodu.
 173. Zamurowywanie dzieci żywcem w piwnicach klasztoru karmelitańskiego w Wiśniowcu.
 174. Zdzieranie żywcem skóry ofiary i polewanie otwartej rany wrzątkiem.
 175. Przywiązywanie do belki nóg kilkakrotnie zgwałconej dziewczyny i zanurzanie ofiary w studni głową w dół.
 176. Roztrzaskanie głowy kolbą karabinu.
 177. Nasadzanie małych dzieci na ogrodzeniowe zaostrzone sztachety.
 178. Wrzucanie do dołu po wykopanym torfie skrępowanej ofiary z uwiązanym kamieniem u szyi, gdzie następowało utonięcie.
 179. Przywiązywanie ofiar drutem kolczastym za szyję do słupków, przy których męczyli się i umierali z wykrwawienia się.
 180. Przywiązywanie ofiar do końskich ogonów i wleczenie ich po drodze kilka, a nawet niekiedy kilkanaście kilometrów, aż do zgonu.
 181. Poćwiartowanie ofiary, a jej szczątki rozrzucanie na drodze.
 182. Rozdeptywanie główki niemowlęcia z wyrywaniem rączki i nóżek i przypinaniem napisu w języku ukraińskim: „Polski Orzeł”.
 183. Mordowanie ofiar przy użyciu różnych narzędzi.
 184. Wiązanie ofiar drutem kolczastym i wrzucanie ich do studni.
 185. Odrąbywanie na pniu głowy toporem i przez uniesienie jej do góry, po­kazywanie innym oprawcom.
 186. Podrzynanie szyi i cięcie nożem piersi ofiary.
 187. Zabijanie nożem dziecka, a następnie rozbijanie główki siekierą.
 188. Rozpłatanie brzemiennej kobiecie brzucha i wycięcie na plecach pasa skóry.
 189. Gwałcenie młodej dziewczyny przez trzy dni i wrzucenie ciała do suchej studni głębinowej w lesie.
 190. Wydłubanie oczu, obcięcie języka, rąk i nóg i podparcie korpusem drzwi domu.
 191. Wiązanie drutem kolczastym i wrzucenie ofiar w płomienie ognia.
 192. Odrzynanie piłą głowy.
 193. Zabijanie drągami.
 194. Zakopywanie żywcem dorosłych i dzieci.
 195. Mordowanie przy użyciu wideł i siekier.
 196. Podrzucanie małych dzieci na widłach.
 197. Zbiorowe gwałcenie kobiet do utraty życia i uprawianie nekrofilii.
 198. Przywiązanie ofiary do drzwi i przez biesiadujących upowców – na przemian wycinanie pasów skóry i przypiekanie głowniami, aż do skonania.
 199. Przywiązanie do zaprzęgu konnego i wleczenie ofiary po ziemi, a następnie spalenie w stodole.
 200. Kłucie widłami, aż do utraty życia.
 201. Zabijanie przez zgniecenie ofiary podwaliną dębową.
 202. Wbijanie w otwarte usta żelaznego pręta i dobijanie kolbą karabinu.
 203. Uderzanie obuchem siekiery w głowę.
 204. Rozrywanie dzieci przywiązanych za rączki do drzewa.
 205. Uśmiercanie dzieci trującą substancją, dawaną przymusowo do wdychania.(Wspólna zbrodnia niemiecka-ukraińsko-szowinistyczna)
 206. Związywanie ofiar drutem kolczastym, bicie, szydzenie i naigrywanie się z nich, przed utopieniem ich w rzece.
 207. Malowanie jajek wielkanocnych krwią polską w Wielki Piątek w 1943 r.
 208. Przywiązywanie do drzew i podpalanie lub pozbawianie różnych części ciała.
 209. Pieczenie ofiar żarem płonących zabudowań.
 210. Pozbawianie życia przez wrzucanie do piwnic butelek z łatwopalnym płynem i płonących żagwi.
 211. Kłucie ofiary aż do zgonu, nożycami do strzyżenia owiec.
 212. Zawiązywanie pętli z drutu na szyi i ciągnięcie za koniem.
 213. Wrzucanie żywych ofiar do studni i w ten sposób topienie ich.
 214. Zakopywanie ofiar w ziemi do połowy tułowia i ściąganie skóry pasami, aż do uśmiercenia.
 215. Wymuszanie picia dziegciu i znęcanie się nad ofiarami, aż do zejścia.
 216. Sadystyczne mordowanie siekierami ofiar mających ręce związane drutem do tyłu.
 217. Duszenie rękami nieletnich dzieci.
 218. Wypalanie swastyki na policzku – symbolu przemocy i barbarzyństwa faszystów niemieckich – następnie związanie ofiary i utopienie w tzw. wyrobisku.
 219. Wycięcie pępka i wyciągnięcie jelit, którymi okręcano drzewo.
 220. Rozprucie brzucha brzemiennej kobiecie, wyjęcie płodu i wbicie go na kołek.
 221. Wydłubanie oczu i robienie z języka tzw. „krawata”.
 222. Przybicie kobiety gwoździami do drzwi, obcięcie jej piersi i wyprucie z łona wnętrzności.
 223. Przybicie dziecka do stołu za język.
 224. Uduszenie dziecka paskiem.
 225. Zabijanie uderzeniami kolby karabinu w głowę.
 226. Przybijanie ofiary kołkiem do ziemi przez brzuch.
 227. Obnoszenie po wsi – na widok publiczny – ciała małych dzieci nabitych na widły.
 228. Obcięcie piersi matce i siedemnastoletniej córce, następnie, krwią z ich ciał, dokonanie napisu na ścianie mieszkania w języku ukraińskim: „Śmierć Lachom!”.
 229. Przywiązanie nagich ofiar do sań za ręce drutem kolczastym i wleczenie ich przez wieś, w końcu zarąbanie siekierami i wrzucenie do studni.
 230. Przywiązanie do konia z rękami związanymi drutem kolczastym i wleczenie ofiary, bijąc i kłując bagnetem, aż do skonania.
 231. Zamęczanie ofiar biciem drągami i kamieniami.
 232. Rąbanie powolne – najpierw rąk, później nóg aby według życzenia ukraińskich szowinistów: „Polska morda dłużej się męczyła”.
 233. Przybijanie ofiary gwoździami do ściany stodoły i co około pół godziny podawanie jej octu do ust.
 234. Maltretowanie i gwałcenie grupy dziewcząt i kobiet, aż do zejścia i wrzucenie zwłok do szkolnej ubikacji.
 235. Znęcanie się i żywcem wrzucanie dorosłych do studni głębinowych.
 236. Bicie do utraty przytomności i na przemian polewanie zimną wodą ofiary, znęcanie się i wyrzucenie na śnieg i mróz.
 237. Zabijanie widłami, a następnie porżnięcie ciała na kawałki.
 238. Wieszanie dzieci na hakach kuchennych.
 239. Podeptanie rannego i dobicie uderzeniem w tył głowy.
 240. Zabijanie leżących twarzami do ziemi strzałami w tył głowy i dobijanie rannych ciosami bagnetów
 241. Mordowanie uderzeniem w tył głowy siekierą lub wielkimi maczugami drewnianymi.
 242. Zabijanie uderzeniem w tył głowy specjalnym młotkiem – narzędziem do zabijania zwierząt domowych w kształcie trójkąta u podstawy.
 243. Spalenie żywcem ofiary w stogu siana, po czym zabawianie się: muzykowanie, śpiewanie i tańczenie.
 244. Wbicie w czoło gwoździa i pozostawienie kartki w języku ukraińskim treści ; „On mnie chlebem karmił, a ja jego za to zabiłem”.
 245. Odrąbanie jednej ręki mężowi i odcięcie piersi żonie oraz związanie dru­tem kolczastym obojga małżonków i powieszenie ich w studni głębinowej głowami w dół.
 246. Przybicie ofiary za język do stodoły oraz wbicie kołka w klatkę piersiową.
 247. Wydłubanie oczu i wycięcie języka oraz przywiązanie drutem kolczastym do drzewa głową w dół.
 248. Związanie starca i przeprowadzenie „dla zabawy” operacji wyrostka robaczkowego rozcinając ofierze brzuch scyzorykiem. Z kolei do wnętrza napchanie mchu i zaszycie brzucha sznurkiem oraz wyrwanie języka, zbicie drągami i zakopanie płytko w ziemi i na tym miejscu rozpalenie ogniska.
 249. Zakneblowanie ust kołkami i podziurawienie głowy oraz zaciśnięcie szyi sznurkami.
 250. Zakopywanie żywcem kilkumiesięcznych dzieci.
 251. Przywiązywanie do wozu konnego młodzieńca i nakazanie w czasie ja­zdy biec do utraty sił.
 252. Zatłuczenie ofiary tzw. kijankami nad stawem.
 253. Palenie żywcem ofiar zapędzonych do stodół.
 254. Pieczenie ofiary w gorącej szlace.
 255. Zadręczanie ofiary do utraty życia.
 256. Wyjmowanie płodu ciężarnej kobiecie i wraz z wnętrznościami rozwieszanie go na krzakach.
 257. Przybijanie ofiary gwoździami do desek.
 258. Nadziewanie małego dziecka na bagnet i unoszenie ofiary do góry kręcąc nią wokół.
 259. Rozpruwanie młodym dziewczętom brzuchów.
 260. Wrzucenie ofiary do mrowiska, po uprzednim wydłubaniu oczu, obcięciu rąk i nóg.
 261. Zakłuwanie widłami.
 262. Rozpalanie ogniska na brzuchu ofiary, po uprzednim powaleniu na zie­mię, związaniu, wycięciu języka, wyłupaniu oczu, wyłamaniu rąk i nóg okręceniu głowy płaszczem.
 263. Powieszenie kobiety za nogi na drzewie, obcięcie piersi, wybranie oczu i wyciągnięcie wnętrzności z brzucha.
 264. Wleczenie za nogi przywiązane do konia, po czym powieszenie na drzewie.
 265. Obcięcie matce piersi i dziecku nóżki, a krwią napisanie na ścianie w języku ukraińskim: „Śmierć Lachom!”.
 266. Zamordowanie, po czym pokrajanie ciała na kawałki, wbicie w nie widelców i ułożenie na półmisku.
 267. Związanie drutem leśników i gajowych i wrzucenie ich w płomienie ognia dużego ogniska, po uprzednim oddawaniu na nich moczu, lżeniu i poniżaniu słownym, przy czym jedna z młodych Ukrainek załatwiła na nich swoją potrzebą fizjologiczną.
 268. Zagrzebywanie swoich ofiar na cmentarzu padłych zwierząt.
 269. Przywiązanie do drzewa, obcięcie języka, wydłubanie oczu i przecięcie piłą.
 270. Nabijanie na długi bagnet dwójki małych dzieci i śmianie się że to „Polski samolot”.
 271. Nasadzenie dwuletniego dziecka na widły i wystawienie go w oknie.
 272. Wbijanie dziecku motyki w brzuch.
 273. Związywanie ofiar drutem kolczastym i mordowanie ich nożami.
 274. Rozerwanie ust ofierze, która krzyknęła: Niech żyje Polska!
 275. Związanie drutem kolczastym i katowanie przez dwa dni.
 276. Nasadzenie dziewięciomiesięcznego dziecka żywcem na kołek oraz nabijanie na pozostałe kołki sześciu odrąbanych główek dziecięcych.
 277. Nabijanie dzieci na zaostrzone kołki i wrzucanie ich do studni.
 278. Odrąbywanie główek dzieciom na pniu do rąbania drewna.
 279. Przybicie ofiary do framugi okna.
 280. Przywiązanie do żelaznego łóżka babci i dwójki wnucząt, oblanie benzyną i spalenie.
 281. Pieczenie żywcem ofiary po uprzednim rozebraniu do naga, przywiązanie do drzewa i rozpalenie ogniska pod nią.
 282. Przebijanie widłami brzucha.
 283. Nabijanie dzieci na widły i podnoszenie do góry z ukraińskim zawołaniem do pozostałych oprawców: „Patrz! To polski Orzeł”.
 284. Przeżynanie piłą i dla ułatwienia tej czynności siadanie przez współoprawców na głowie i nogach ofiary.
 285. Rozprucie brzucha ciężarnej kobiecie i wyrzucenie nienarodzonego dziecka na gnojowisko z zawołaniem w języku ukraińskim: „Patrzcie jak lata polski orzeł”.
 286. Katowanie – męczenie ofiary na raty.
 287. Odrąbanie dwóch palców i rozcięcie głowy.
 288. Wrzucanie rannych do dołu z wapnem.
 289. Zmasakrowanie twarzy siekierą i odrąbanie rąk i nóg.
 290. Przywiązanie dziewczyny do drzewa i gwałcenie, po czym włożenie do vaginy rozżarzonego żelaza.
 291. Przybijanie matki z dziećmi do ściany z ukraińskim napisem: „Polskie orły”.
 292. Wrzucanie do dołu ofiar żywcem i przysypywanie ich piaskiem.
 293. Torturowanie ofiary na oczach żony i dzieci, aż do zgonu.
 294. Wsadzanie ofiary do beczki i bicie jej kijami, aż do skonania.
 295. Odrąbywanie po kawałku – w odcinkach około dziesięciocentymetrowych – stóp, dłoni, następnie kończyn nóg, aż do bioder, a rąk do ramion oraz posypywanie solą, a także wybieranie oczu, obcinanie nosów, uszu, zrywanie paznokci i rozcinanie brzuchów.
 296. Wypalanie oczu rozpalonym drutem.
 297. Rozrąbywanie głowy plastrami – po kawałku.
 298. Przecinanie siekierami i toporami dzieci na połówki – od głowy do dołu tułowia.
 299. Wbijanie kobietom zaostrzonego drzewca w krocze.
 300. Palenie żywcem sprowadzanych do budynku kobiet i dzieci i wrzucanie do wnętrza eksplodujących granatów.
 301. Przeżynanie tułowia piłą na cztery części i wykluwanie oczu oraz odcinanie języka i głowy, po czym zatknięcie głowy bez oczu i języka na żerdzi koło spalonego budynku.
 302. Najeżdżanie końmi na leżących na ziemi.
 303. Wrzucanie żywcem do studni głębinowej ofiar głowami w dół, po uprzednim wykłuciu nożem oczu.
 304. Przybijanie gwoździami ofiary do desek łóżka.
 305. Ściąganie skóry dłoni, tj. tzw. „zdejmowanie rękawiczek”, polegające na nacinaniu skóry nadgarstka ręki i zawijanie jej w dół, a niekiedy w górę.
 306. Wycięcie na skórze pleców cyfry „105”, tj. liczby lat ofiary i jej osolenie.
 307. Rozdeptanie główki dziecka oraz rozdarcie nóżek i rączek, pozostawia­jąc duży napis w języku ukraińskim: „Polski orzeł”.
 308. Wpędzanie mężczyzn do murowanej piwnicy i zabijanie ich eksplodu­jącymi granatami.
 309. Odrąbywanie toporem głów ofiarom na pniu do rąbania drewna, po uprzednim związaniu w tyle rąk i w dole nóg drutem kolczastym. Na pniu była kartka przymocowana drutem z napisem w języku ukraiń­skim: „Taka będzie śmierć wszystkim Polakom”.
 310. Męczenie chłopczyka uwiązanego za szyję do tzw. koromysła (jarzemka do noszenia dwóch wiader wody na ramionach) i podnoszenie jedne­go ramienia tego koromysła do góry, razem z dzieckiem. Gdy dziecko zaczęło się dusić i wymachiwać w powietrzu rękami i nogami, stawia­no je wówczas na ziemi. Był to pokaz dla grupy Ukraińców.
 311. Wypalanie gorącym drutem znaku swastyki na policzku.
 312. Związywanie drutem kolczastym rąk i nóg oraz wrzucenie ofiar w pło­mienie dużego ogniska.
 313. Zbiorowe gwałcenie dorosłej kobiety, po czym włożenie jej w krocze rozpalonego żelaza.
 314. Przecinanie czoła w poprzek.
 315. Przybijanie dzieci żywcem na krzyż gwoździami do ściany.
 316. Rozbijanie głów dziecięcych o narzędzia rolnicze.
 317. Uderzanie w tył głowy orczykiem od wozu.
 318. Zakopywanie rannych, jeszcze żyjących ofiar.
 319. Rozdarcie ofiary poprzez przywiązanie jednej nogi do drzewa, a drugiej do orczyka powozu konnego i jazdą.
 320. Wciskanie głowy rannego w gnojówkę, aż do uduszenia się.
 321. Przybijanie wyciągniętego języka gwoździem do brody, po uprzednim wybraniu gałek ocznych.
 322. Wbijanie całej siekiery w plecy.
 323. Okrutne opuszczanie krwi ofiarom i napełnienie balii ludzką krwią w klasztornej piwnicy o.o. Dominikanów w Podkamieniu.
 324. Wycięcie na czole znaku krzyża i obcinanie uszu i nosa.
 325. Zakłuwanie bagnetem i rozpalonymi prętami żelaznymi.
 326. Wyrwanie warkocza włosów i przekłuwanie bagnetem.
 327. Wbijanie dorosłych mężczyzn i kobiet na zaostrzone pale zakopane! w ziemi pionowo.
 328. Wbijanie w skroń gwoździa.
 329. Przywiązanie księdza wyznania rzymsko-katolickiego do drzewa i do połowy przerżnięcie piłą oraz nałożenie na głowę korony plecionej z drutu kolczastego. Ofiara służyła dziewczynom jako tarcza strzelnicza.
 330. Ukrzyżowanie na płotach – ogrodzeniach poprzez przybijanie rąk i nóg gwoździami.
 331. Zbiorowe gwałcenie kobiet, a następnie poddanie torturom takim jak: wycięcie języka, obcięcie piersi, zdzieranie pasów skóry.
 332. Związanie drutem kolczastym za nogi i przytroczenie do konia i ciągnięcie galopem po głazach kamiennych.
 333. Wieszanie na drzewie za obydwie ręce i podpalenie dolnych kończyn płomieniami ognia z rozpalonego pod drzewem ogniska.
 334. Przypalanie płomieniami świecy palców i dłoni, aż do utraty przytom­ności, po czym związanie i zastrzelenie.
 335. Bicie łańcuchem i maczugą z kolcami po całym ciele ofiary ułożonej na ławce, z przerwami na polewanie jej zimną wodą dla przywrócenia przytomności, po czym powieszenie na słupie.
 336. Krępowanie drutem kolczastym nóg i rąk oraz przez kilka dni pod­dawanie ofiar wymyślnym torturom, a jeszcze żyjących dobijanie sie­kierami.
 337. Gwałcenie siedemnastoletniej dziewczyny na oczach jej rodziców, po czym zamordowanie wszystkich.
 338. Wieszanie na „żurawiu” studni głębinowej.
 339. Kładzenie ofiary na gorącym blacie kuchni węglowej i nakładanie na nią brony, po której chodzono.
 340. Zadawanie ciosów nożem pod każde żebro, a gdy ofiara konała polewa­no zimną wodą z wiadra dla powrotu przytomności i ponowne zadawa­nie ciosów.
 341. Wrzucanie do klozetowego szamba żywych ofiar oraz bicie żelaznym narzędziem po głowie i wciskanie ich w głąb tego szamba.
 342. Podwieszanie pod pachy na drzewie w lesie i palenie pod ofiarą gałęzi chrustu.
 343. Wiązanie rąk drutem i zadawanie na całym ciele ran kłutych.
 344. Oskalpowanie – ściągnięcie skóry z głowy i twarzy – wraz z wybraniem oczu, obcięciem uszu, przecięciem krtani i wyciągnięciem przez nią ję­zyka.
 345. Obcięcie genitaliów, wydłubanie oczu i skłucie całego ciała cienkimi igłami.
 346. Porąbanie ośmiomiesięcznego dziecka na cztery części.
 347. Rozbieranie do naga, związywanie ofiary drutem kolczastym i wpycha­nie do przerębli pod lód rzeki.
 348. Przybicie bagnetem do stołu kilkumiesięcznego dziecka i włożenie mu do ust kawałka niedojedzonego kiszonego ogórka.
 349. Duszenie sznurem zakładanym na szyję i zabijanie ciosem noża w serce.
 350. Wyrywanie księżom wyznania rzymsko – katolickiego pulsujących serc z piersi, a niekiedy prezentowanie ich widzom i odliczanie na zegarku czasu trwanie agonii.
 351. Duszenie drutem kolczastym.
 352. Wypruwanie dzieciom wnętrzności i rozwieszanie jelit na ścianie w ja­kiś nieregularny sposób wraz z kartką wiszącą na gwoździu z napisem w ukraińskim języku: „Polska od morza do morza!”.
 353. Przybijanie dzieci do ściany z rozkrzyżowanymi rękami.
 354. Wyłamywanie dzieciom stawów rąk i nóg i przybicie martwego dziecka do stołu – na oczach dorosłych osób.
 355. Pozbawienie życia dwudziestoma dwoma i więcej ciosami noża.
 356. Przymocowanie tułowia do oparcia i rzucanie w nie nożami.
 357. Wiązanie – skuwanie rąk drutem kolczastym.
 358. Zadawanie śmiertelnych uderzeń łopatą.
 359. Przybijanie rąk do progu mieszkania.
 360. Przebijanie kołami dzieci na wylot.
 361. Wleczenie ciała po ziemi za nogi związane sznurem.
 362. Przybijanie małych dzieci dookoła grubego, przydrożnego drzewa, tworząc w ten sposób tzw. „wianuszki”.

Ilustracje przedstawiają niektóre tortury stosowane na ludności polskiej przez organizację ukraińskich nacjonalistów (OUN) – ukraińską powstańczą armię (UPA):

Zestawienie 362 metod tortur stosowanych przez UPA na Polakach 4.77/5 ocen: 53

108 komentarzy do „Zestawienie 362 metod tortur stosowanych przez UPA na Polakach

 1. co wy tu w piekne slowka wszystko ubieracie,patrzac na te opisy i zdjecia jestem w takim stanie,ze cial bym to cholote,bydlo jak leci -to gorsze zasranstwo w dranstwu jak araby

 2. Tak się składa ze pochodzę z tych terenów. Działy się tam takie rzeczy, ale trzeba pamiętać ze po obu stronach zarówno polskiej jak i ukraińskiej byli mordercy.

  1. Powiem szczerze, że nigdy nie słyszałam o „polskich mordercach”. Chociaz to powiedzenie jest popularne, że po obu stronach. Ma Pan może jakies odnośniki do źródeł ?

   Pozdrawiam
   Ania

 3. …No tak, o tych okropnościach (może nie aż w takim wymiarze) doskonale wiem i tylko pojąć nie potrafię, jak można z takimi gnidami „tworzyć” przyjaźnie. Tym bardziej, że oni (Ukraińcy, rzecz jasna) nadal hołubią swoją bandycką przeszłość. Ciągle mam przed oczami durny program TVP „Świat się kręci”, w którym debilka dziennikarka stwierdziła, że: „nie czas teraz rozpamiętywać historię zbrodni wołyńskiej”. Jeżeli dziennikarze są takimi szmatami, to nie ma co się dziwić politykom. Rosjanie bronią na Ukrainie swoich obywateli i nie jest to żaden najazd czy agresja. Janukowycz został wybrany właśnie w demokratycznych wyborach większością głosów z tych rejonów Ukrainy, na którym zamieszkują ludzie pochodzenia rosyjskiego. Pieprzenie zatem o agresji jest li tylko… pieprzeniem. Przypomnijmy jeszcze, że w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie itp. zginęło około 21 tysięcy polskich żołnierzy lub czynnych zawodowo zdrowych mężczyzn – to morderstwo. Jasne! A nawet: zbrodnia! Ale jak to się ma do tych wszystkich ofiar (dzieci, kobiet, starców) ukraińskich band? Zarzucając komuś fałszowanie historii i samemu tego dokonując staje się po prostu cynicznie śmiesznym – a tacy są właśnie polscy politycy – w swojej znacznej większości, rzecz jasna. Żeby dogodzić amerykańskiej soldatesce gotowi są na wszystko, nawet na „zapomnienie” tych ohydnych zbrodni, byle wojować z Putinem – co za cynizm!!!

 4. To nie byli niestety komuniści……..Zbrodniarze banderowscy byli Demokratyczni i prozachodni……… Patrzę jak teraz są to sojusznicy kapitalistycznej Polski. Słucham jak kurdupel Kaczyński wrzeszczy na Majdanie stojąc obok tego skurwysyna Oleha Tiahnyboka z nacjonalistycznej Partii Svoboda: wzniósł banderowski okrzyk „Sława Ukraini”, którym zakończył jego przemówienie. Tłum odpowiedział tradycyjnym odzewem: „Herojom sława!”……….. identycznie było jak ukraińscy zbrodniarze mordowali Polaków.

 5. Witam! Przeczytałem całość. Z przekazu ustnego znam jeszcze inne metody. 1. Ukraińcy łapali męża i żonę. Jedno miało zabić drugie. (zależnie od nastroju: mąż żonę, lub żona męża). 2. Przybicie kobiety do podłogi i obcięcie piersi. (to wydarzyło się w rodzinie kobiety, która opowiadała to przy okazji dyskusji o Ukraińcach) Potrafili też po prostu mężczyzn i kobiety tak przybić do podłogi.

 6. Witam,
  Repertuar zbrodni stosowany przez OUN UPA na wschodnich terenach II rzeczpospolitej jest okrutny i przygotowany wcześniej przez ideologów z pochodzeniem chazarskim i wpisanym talmudem rabinicznym w sercach. Początek tego programu sięga roku 1914, gdy międzynarodowa masoneria z banksterami po Anglii, Francji postanowiła zniszczyć imperium Rosyjskie. Stąd Niemiecki Sztab Generalny swoim wywiadem i strukturami masońskimi doprowadził do klęski Armii Carskiej, przygotował logistycznie i finansowo chazarskich zbrodniarzy z tzw. tow. ‚leninem”, ” trockim”, „stalinem”, „dzierżyńskim” i innymi bandytami masonami z plemienia koczowniczego. Ci sami Niemcy (już jako Republika Weimarska – zarządzana przez chazarów i pejsowatych) widząc interesy swoje na Ukrainie, aby utworzyć na wschodnich terenach II Rzeczpospolitej, JUDEOPOLONIĘ ten projekt zaczęło realizować od roku 1919, poprzez wybranie na ideologów banderowskich tego ruchu również chazarów a nie Słowian. Niemcy po przekształceniu się w II Rzeszę Niemiecką i po ataku na ZSSR i zajeciu ziem ukraińskich, powołaniu jednostek ukraińskich do służby Niemcom, pozwalali OUN UPA dokonywać zbrodni na ludności cywilnej polskiej. Historie tych Rzezi na Wołyniu, Państwo znacie… ALE jest jeden problem. DLACZEGO JAK ZBLIŻAŁ SIĘ 1 wzrzesnia 1939 r., DLACZEGO WŁADZE II RZECZPOSPOLITEJ nie ROZDAŁY BRONI pod nadzorem służb i policji LUDNOŚCI POLSKIEJ, aby nie była bezbronna w walkach spodziewanych z żywiołem banderowskim ??? A.K. na tych terenach było zbyt słabe, aby skutecznie dokonywać akcji obronnych osad polskich, czeskich czy węgierskich na tych terenach. Kto z Państwa ten wątek wyjaśni ??? To, że II Rzeczpospolita była rozbrajana przez tzw. aliantów , aby bezboleśnie wpadła w ręce Niemiec hitlerowskich to już wiemy. Nawet 2 tygodnie przed atakiem Niemców na PL, tzw. sojusznicy kazali wstrzymać powszechną mobilizację Wojska Polskiego.

  1. No właśnie – dlaczego nie rozdano broni… nastroje w tych regionach były znane od czasów Wiśniowieckiego – notabene jedynego polityka który rozumiał mentalność ukraińców, i który potrafił sobie z nimi radzić… Nie rozumiało tego nawet dowództwo AK, które tak bardzo nieliczne oddziały skierowały do obrony… Ci ludzie zostali pozostawieni sami sobie – tak naprawdę do dzisiaj… Od momentu, w którym średniowieczny model obrony kresów – warownie i kasztele ze ściśle przypisanym terenem do obrony – zostały zlikwidowane, ludność polska na kresach została wydana na zagładę. Nie byłbym tu obiektywnym głosem historyka amatora, gdybym nie powiedział, że ludność ukraińska była bardzo źle traktowana przez polską szlachtę przez stulecia… to jednak nie tłumaczy w żaden sposób bestialstwa tych bandytów. Trzeba o tym mówić – nie nienawidzić, nie wykorzystywać, ale po prostu pamiętać, bo mogiły tych dzieci są bardzo świeże… I to nasz obowiązek by pamiętać – nie biegać z flagami, nie palić petardy – po prostu pamiętać. Pamiętać także o tym, że naród ukraiński padł potem ofiarą próby unicestwienia przez głód z woli Stalina… Ponieśli karę…

   1. Jak czytam Pana komentarze to tak się zastanawiam czy Pan tak na poważnie czy jednak pozbawiony jest Pan inteligencji?

 7. Tereny po dawnych wioskach polskich, legalnie zakupionych i zabudowanych przez Polaków, jak Smołowa, Bolesławówka, Nowojanka, Suchodoły, Dziegciów, Oktawin, Zofiófka, Chrynów itd zostały spalone i zrównane z ziemią. Zatarto ślady, nawet charakterystycznie rosnące drzewa wycięto i zasypano studnie. Miejsce po zabudowaniach można zlokalizować tylko orientując się położeniem lasów i pagórków.
  Teren do dzisiaj nie jest zasiedlony, jak okiem sięgnąć przeraża ugorem i wysokimi jak człowiek ostami. Nie ma śladów po ludobójstwie. I po co to było? 100 tys ludzi straciło niepotrzebnie życie i zamarła tam cywilizacja. Przeklęta dzicz.

 8. Do mieszkańca lublina zdrajcy ktory mysli ze to Polaków wina że były tu obozy koncentracyjne .Najpierw poczytaj sobie trochę historii o katyniu jak ruscy elitę i wojsko polskie mordowali juz przed wojną żeby mogli razem z niemcami utorowac sobie drogę na Polskę. I filmów dokumentalnych sobie obejrzyj jak heroicznie walczyli polacy jakwojsko polskie stawialo opór niemcom ze swoim marnym uzbrojeniem. My mielismy koniki i szabelki a oni maszyny i karabiny w które od dawna sie zboili przeciwko nam ..ty tchorzu odkryj sie pierdolony zdrajco

 9. Straszne, płakać się chce. Mamy już XXI wiek, i te zbrodnie nigdy nie zostały rozliczone, to bardzo źle świadczy o naszej władzy.

 10. A gdzie znaczek ,,+18”?????
  Przed każdym pornosem jest, a tu zabrakło??????
  Co poradzić, ze neandertalczycy chodzili kiedyś po ziemi????

 11. Po prostu w głowie się nie mieści co te bestie wyczyniały z Polakami, ani rusek ani Niemiec takich rzeczy nam nigdy nie robił. Ta nienawiść jest porażająca,dzisiaj Komorowski jedzie na Ukrainę i w tym dniu ich parlament uchwalił ustawę gloryfikującą tych bandytów. Jak oni chcą do europy?, czcząc tych zbrodniarzy?, stawiając banderze pomniki?, ludzie jak ja jako Polak mam podać im pomocną dłoń skoro ich dziadkowie dopuszczali się takich potworności a ich wnuki uważają ich za bohaterów?

  1. z tym się zgodzę. faktem jest , że na Ukrainie jest wojna domowa i Polacy wyjeżdżają z Polski, aby nieść im pomoc.

   1. Война не гражданская. Ленин подарил Донбасс Украине. Хрущев подарил Крым Украине. Дарили вместе с людьми их не спрашивая. Русские люди Донбасса не хотят жить под властью бандеровцев. Это война национально – освободительная.

 12. Wiecie ? Teraz gdy rosyjskie wojska chcą opanować Ukrainę nie wiem dlaczego Polska tak się w to angażuje ? Dlaczego ciągną ich do Unii po tym co zrobili ? Gdzie ten honor ta ojczyzna ? Teraz tabuny Ukraińskich emigrantów przybywa do Polski bo u nich nie ma spokoju ? a pamiętają Wołyńskie ludobójstwa ? Ja nie zapomnę i dla mnie Ukrainiec nie będzie bratem NIGDY. Kto wie czy nie mordował mojej dalekiej rodziny ? I ja mam mu to wybaczyć ? a oczywiście rząd będzie ich wspierać no bo wiecie ” nie wypada ” żałosne .

  1. Zadaj sobie pytanie czy ci którzy tutaj przybywają i mieli w rodzinie Polaka to byli ci którzy mordowali czy też ci których mordowano?

 13. Moja mama opowiadała co się działo,jak ludzie po lasach uciekali i jak wujka za dziewczynke przebrali zeby go nie wzieli…mimo ze kobiety wieszali i ucinali im piersi,gwałcili itd.To najprawdziwsza prawda.

 14. Proponuję MODLITWĘ I POST jako skuteczną metodę walki ze złem. Tego uczy nas Pan Jezus… Oczywiście, przydałoby się jeszcze trochę… wiary.

  1. kościół katolicki w Polsce zbiera dary dla banderowców którzy mordują na wschodzie Ukrainy. możesz się modlić do ich boga w ich budowlach, nie zapomnij na tace dać.

   1. Ohydne zbrodnie. Straszne cierpienia. Nieludzkie. Aż serce boli. Wybaczyć? Panie Boże, jak to zrobić, żeby nie było to odebrane jako zaprasznie do podobnych rzeczy? Modlić się i prosić Boga o siłę do wybaczenia.

  2. Nie wiem panowie co to za argumentacj „odwet”.
   W odwecie to morduje sie bestialsko zbrodniarzy a nie cywili bo sa z tej samej nacji… Ludzie! Nienawidze niemcow ale nie zrobilbym krzywdy ani dziecku ani zadnemu cywilowi.

   To jest chore!

  3. Gdzie był Jezus w tym czasie?! Gdzie był BÓG gdy ludzie, niewinne dzieci gineły za bycie Polakami w ogromnym katuszach, umierali z poczuciem samotności, że zginą sami, niepochowani, niepamiętani. GDZIE ON BYŁ?!

   1. Czy wiesz, że istnieje coś takiego jak wolna wola, którą ludzie otrzymali od Boga? Bóg jest stwórcą, a nie ludzkim popychadłem, które można wyznawać tylko wtedy, gdy jest nam to na rękę. Bóg nie stworzył zła, powstanie zła to zasługa człowieka, więc ludzie za to płacą. Każda tragedia, która na nas spada jest tylko i wyłącznie naszą winą. Żyjemy na tym świecie, wiemy czego chcemy i dokąd zmierzamy, wszystko co się dzieje jest zasługą człowieka, więc możemy mieć pretensje tylko do siebie.

   2. Gdzie był BÓG albo inaczej czy DOBRY BÓG POZWALA NA TAKIE RZECZY ? Niech każdy sobie odpowie na to pytanie ojciec walczy o dzieci a w tej sytuacji Ojciec pozwolił na śmierć 100 000 Bożych dzieci. Gdzie jest SPRAWIEDLIWOŚĆ kto przyznał się do tego LUDOBÓJSTWA kto został osądzony i ukarany .Dlaczego POLSKI NARÓD NADAL JEST UCIEMIĘŻONY w taki czy inny sposób teraz też wyludnia się POLSKĘ ale innymi metodami a kto za tym STOI DOBRZE KAZDY WIE

   3. Gdzie był wtedy Bóg…? To proste.
    Był wtedy w każdym mordowanym dziecku, kobiecie i mężczyźnie.
    Był w każdym z nich, tych najmniejszych, bezbronnych, cierpiących.
    I razem z Nimi wtedy po raz kolejny umierał.

    1. Piękny wpis
     Dziękuję Pani za te słowa
     Życzę Pani udanych Świąt Bożego Narodzenia 2015 i dalszego pogłębiania wiary w Pana Jezusa

     Bardzo mi pani pomogła tymi słowami bo po przeczytaniu tego artykułu coś we mnie stanęło w poprzek…

  4. Idioto! Wypchaj się z twoim jezusem, wiarą i modlitwą! Ta twoja wiara bestialsko wymordowała setki milionów ludzi! Głupi baranie. Palisz głupa albo jesteś kompletnym idiotą! To własnie tacy durnie podpuszczeni przez zasranych duchownych czy też banderowców bestialsko mordują innych ludzi! Ty obrzydliwy wiarowcu! Kretynie do kwadratu!

   1. sluchaj debilu uwaznie
    socjalisci (ateisci) to wymordowali miedzy 100 a 200 milionow ludzi
    poczytaj sobie gamoniu co mao, stalin czy polpot wyprawiali

   2. Kolega mój imiennik zdaje się troszkę się zapędził w swojej ocenie ?
    Nazywać Panią Natalię idiotą za to że dzieli się Chrystusem z mniej świadomymi i mniej wierzącymi to już odrobinkę za daleko nie sądzisz ?
    To właśnie twoje myślenie jest bliższe myśleniu tych oprawców – oni też nie uznawali Chrystusa dlatego robili to co robili – dla jasności dla Ukraińców któzy dopuszczali się tych konkretnych czynów nie mam wybaczenia i do śmierci im tego nie wybaczę co nie zmienia faktu że to właśnie Pan Jezus wraz ze swoim Ojcem wyśle ich tam gdzie będą w zamian za swoje czyny CAŁĄ WIECZNOŚĆ – a raczej nigdzie ich nie Odeślą bo oni z automatu tam pójdą Pan Jezus ratuje od piekła tylko tych którzy starali się przy nim trwać tu na ziemi MIMO WSZYSTKO tak jak np. Pani Natalia która dzięki temu że ma bliższą relację z Panem niż ja i Ty Kolego, potrafiła napisać tak pięknie o tym co działo się w sercach tych mordowanych w ostatnich chwilach ich
    życia
    Osobiscie mam 100% pewności te wszystkie te Ofiary trafiły do Nieba
    Bez obaw Sławku
    Sprawiedliwoś po drugiej stronie jest WIECZNA
    Żadna banderowska qrwa ani inny zwyrodnialec nie przestąpi bram Nieba
    pójdą na takie same męki – i będą je przeżywać CAŁĄ WIECZNOŚĆ
    i CHWAŁA PANU JEZUSOWI ZA TO ŻE JEST BOGIEM SPRAWIEDLIWYM A JEGO RZĄDY TRWAJĄ NA WIECZNOŚĆ i nikt się nie ukryje przed Nim jak już odejdzie z tej „pięknej” planety.
    Spokojnych Świąt Sławku
    Na każdego przychodzi czas Obyś zauważył moment w którym Pan Jezus stanie przy Tobie i nie zatwardził wtedy swojego serduszka.
    dla jasności gardzę tuskiem unią ukraińcami ruskimi i wszystkimi zdrajcami Narodu Polskiego

 15. „Nawet najgorsza bestia ma w sobie odrobinę litości. Ja jej nie mam a więc nie jestem bestią”. W. Szekspir, „Ryszard III”. Dzisiaj żyje za naszą wschodnią granicą sporo ludzi ludzi gloryfikujących tamte wydarzenia przy milczącej postawie naszych władz.

 16. AKowcy postepowali podobnie z Ukraincami w Polsce !!!
  moja bacia była ukrainką a dziadek polakiem, w mojej wiosce polacy tez palili ukrainców w piecach piszac taki artykuł zastanów sie jak było w druga strone
  pozatym polacy nie byli lepsi dla zydów równiez np wydarzenia w filmu Pokłosie

  wiec nie szkaluj jednych jakby drudzy byli swieci

  1. do mieszkaniec podkarpacia. Polacy nie dokonali żadnego ludobójstwa, na żadnym narodzie!! To że miały miejsce akcje odwetowe to prawda ale nie były aż tak skuteczne jak to co wyprawiali geroje z UPA. Co do Żydów to może sprawdź kogo jest najwięcej wśród odznaczonych izraelskim medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przyznawanym za pomoc okazaną w czasie II wojny Światowej Izraelitom. Sprawdź też że tylko w Polsce Niemcy karali całą polską rodzinę za pomoc choćby jednemu Żydowi (nawet jeśli ta rodzina nie miała pojęcia że ktoś z jej członków pomaga, zazwyczaj kara była jedna-śmierć). No i pomyśl o jednym że jak by nie było to Ukraińcy z polskim obywatelstwem kolaborowali z Niemcami a zachowanie wielu Żydów 17 września 1939 roku też było kontrowersyjne bo gdy Polska dostawała cios w plecy oni witali czerwonoarmistów kwiatkami i chorągiewkami i wydawali Polaków przedstawicielom ZSRR.

   1. do mieszkaniec Wrocławia
    a nie zastanawia Ciebie to, dlaczego obozy koncentracyjne powstawały przede wszystkim na terenie Polski?? Może dlatego, że otoczenie było dobrze pilnowane przez okoliczną ludność? Prawda jest taka, że ani żyd ani ukrainiec nigdy nie będzie polakowi bratem, więc po co ta farsa??
    Ja się modlę, żeby ruskie bimbru się nie napili, bo jak się napiją to ich zagony pancerne zatrzymają się dopiero na Wiśle, ale Was „przesiedleńców” to nie zapewne martwi

  2. Mylisz się i to bardzo! Porównujesz AK do zwyrodnialców z UPA i innych szowinistycznych ukraińskich frakcji, a to już twoja sromotna niewiedza! Nie można porównywać u_kraińskiego bydła, które mordowało niewinnych Polaków, na sposoby które m.in. wymieniono powyżej, (byle tylko zagarnąć nie swoje ziemie!), do Polaków! Twoja niewiedza martwi i boli…

  3. AKowcy tępili Ukraińców w akcji odwetowej. To ukraińskie skurwysyny jako pierwsi dopuścili się takich zbrodni. Dlaczego więc mieli być lepiej traktowani? Z całym szacunkiem dla Twojej babci i innych Ukraińców którzy tego nie chcieli, ale nasi powinni byli wtedy wyrżnąć 90% tego zacofanego, zdemoralizowanego i chorego narodu.

  4. Ta, wydarzenia z filmu Pokłosie, szczególnie odmówienie przez Straż Pożarną gaszenia pożaru. Pełen realizm. Oczywiście wszyscy brudni i w łachmanach. Wszystko współcześnie. Niezłe źródła wiedzy nam tu finansuje Instytut „Sztuki” Filmowej.
   Nie kłam, AK nigdy nie mordowała bezbronnych ludzi, walczyła z regularną armią.

  5. Podaj choć jeden przykład, jeden dowód, choćby jedną relację świadka, który widział to o czym piszesz na temat „palenia ukraińców w piecach przez Polaków”. W jakiej wsi miało to niby miejsce?!

  6. akurat „Poklosie” to film ktory totalnie przeklamuje historie i szkaluje Polakow!!! Podobnie „Ida” w ktorej wychodzi, ze to Polacy mordowali Zydow, a nie Niemcy!!! Poczytaj troche wiecej, a nie slepo powtarzasz bzdury obejrzane w antypolskich filmach.

  7. Wybacz Ukraińcy ponoszą pełną odpowiedzialność za ludobójstwo Polskiej ludności na terenie Polskich kresów wschodnich.Nie będzie pokoju między naszymi nacjami,Musicie zapłacić za tą straszliwą zbrodnię.Musicie przeprosić.Wcześniej czy później to się stanie.

  8. Najpierw poznaj prawdę potem pisz .
   Jesteś zwykłym śmieciem, wstyd mi że mieszkasz w tym samym województwie co ja !

   1. Czy to Ty sprawiłeś że na mojej prawej łydce pojawiły się dwa konie pędzące po leśnej drodze Leon ?
    Mam nadzieję że tak – chciałbym czasem zamienić z Tobą kilka emaili bo łapać Cię w terenie jest trudno ostatnio..

  9. Po pierwsze film pokłosie to jedno wielkie zakłamanie poniewaz moj pradziadek robil na roli od 8 roku zycia no takie czasy niestety i jakby widzial ten film to chyba by zwariowal bo to niedorzeczne zeby pokazywac ze polscy rolnicy nic nie robili tylko zabierali ziemie zydom i jeszcze ich wykorzystywali do roboty przeciez kazdy rozsadny polak wie ze to klamstwo i ze polacy zawsze byli pracowici a zydzi to zwykle nygusy do tej pory a pozatym ile zydow dostalo pomocna dlon od polakow moj pradziadek walczyl na wojnie polsko-bolszewickiej zyl 95 lat pracowal tez na gospodarstwie jak juz pisalem i duzo rzeczy widzial i te rzeczy opowiadal i mowil ze zadko mozna bylo spotkac zyda ktory prcowal wgl a co dopiero na gospodarce pozatym dziadek mowil ze duzo zydow u nich na wsi dostalo pomoc od polakow jeden zyd zyje do tej pory ma 87 lat i zawsze jak rozmawiamy to mowi gdyby nie twoj pradziadek to nigdy bym nie dozyl do tych czasow. A jesli chodzi o AKowcow to nie ma sie co dziwic ze robili tak samo jak banderowcy skoro zobaczyli co zrobili z polakami to poszli na wioske i zrobili to samo ukrainca co nieznaczy ze to pochwalam ale tutaj dzialaly juz nerwy i brak opanowania ale banderowcy zaczeli pierwsi

  10. nie kłam łajdaku! ja jestem z Podkarpacia i takich ścierw jak ty tutaj nie ma. Może powiedz dla kogo pracujesz szmaciarzu i ile ci za to płacą?

  11. „Pokłosie” jest fikcyjną historią i fantazją reżyserską, czemu skupiasz się na czyimś jak swojego nie znasz. Wiesz coś więcej nt. tego LUDOBUJSTWA czy udajesz mediatora. Zacznij myśleć logicznie to nie boli jak mówią i nie wypisuj nie przemyślanych bzdur. Wstydzę się za takich ludzi jak Ty.

   Oni nie umrą dopóki o nich nie zapomnimy…

  12. Mój. Ojciec z kresow pochodził był mały jak musieli z całą rodziną do lasu przed banderowcami uciekać. Ostrzegła ich kobieta . nie polka żeby wiali bo już wiele rodzin polskich wytlukli i po nich przyjdą. polacy pozniej w odwecie dorwali jednego z nich i dostał kule .uważam że za mało. Prawda jest taka że obrywalismy w łeb z każdej strony i z kazdej strony bylismy rozdzierani i przez niemcow i przez ruskich .a ukraincy bestialsko mordowali. Ale najgorszy jest nasz rząd cały sejm należałoby się. zamknąć. w tej ich izbie i żeby teleportowac ;)) tam upa żeby się z nimi zabawili skoro tak ukrainie w tyłek wchodzą nasi politycy .a nasz kraj rujnuja zdrajcy .tusk komorowski i inne swinie

  13. Głupku i szpiclu banderowski! lecz się na mózg! Takich łotrów broniących bestie banderowskie winno się likwidować w taki sam sposób jak oni bestialsko mordowali nas!

  14. Wiesz co to odwet półukraińcu? NIe ? To zamilcz. Jak to bydło ukraińskie rąbało siekierami polskie niemowlęta na kawałki to na co Polacy mieli czekać? Oko za oko ale to Ukraińcy zaczęli i ty już się żydami nie interesuj, nie o tym mowa

 17. … właściwi Ukraińcy (genetycznie Słowianie) zamieszkują przeważnie środkową część Ukrainy. Na Wschodzie zaś dominują Ruscy (też Słowianie, ale mający dość dużo fino-ugorskich genów) – stąd ich sympatia do Rosji (i „separatyzm”). Natomiast na Zachodzie (właściwie w Galicji) mieszkają Rusini (genetyczne Sarmaci, a nie Słowianie, jak wynika z niedawnych badań genetycznych Wschodnich Słowian), którzy „Ukraińcami” stali dopiero w 1945 roku, kiedy przyłączono ich do ZSRR. Bowiem w paszportach (dowodach osobistych) radzieckich była rubryka „narodowość” i powiedziano im, że nie ma takiej narodowości jak Rusini, więc mogą się zapisać jak Ruscy albo Ukraińcy. Oczywiście że oni woleli zapisać się jako „Ukraińcy”. Nie dziwi więc ich orientacja prozachodnia, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich historyczną przynależność do Cesarstwa Austro-Węgierskiego oraz Greckokatolickią wiarę. Fakt, że nie chcą dołączyć do Zachodu sami, lecz z resztą Ukrainy, można wytłumaczyć tym, że nie mają wystarczających resursów, żeby samym utworzyć dość silne państwo… http://www.urbietorbi-apocalypse.net/2014-10-29-holocaust.pl.html

 18. https://www.youtube.com/watch?v=JgmYxHhkjg0
  Zobaczcie teraz jak „Polak” broni i sławi tych Ukraińców, pomaga tym bandytom w zabijaniu ludzi we wschodniej Ukrainie, namawia do tego typu postępowań i gloryfikuje UPA !!! To Pan Maciejczuk z Poznania, sławi sadystycznych morderców i zyskuje o dziwo duże poparcie wśród polskiej młodzieży ! Banderowiec!

 19. This monstrous crimes, just no power to imagine. The extent to which the executioners were drunk with the blood and impunity. The peace of God the souls of innocent victims of the martyrs!

 20. Moja babcia opowiadała mi o torturowaniu kobiet, wydawało mi sie to niemożliwe (babcia wracała z przymusowych prac w niemczech pieszo poprzez opole na śląsk górny) , jak je wieszano za nogi i zaczynano od odcinania piersi. To samo mówił pewien 84 letni człowiek u którego byliśmy w tym roku na wakacjach na północy polski…

 21. co z ciebie za Polak skoro nie wiesz jak było naprawde?! Nie wiesz, że ukraińcy/banderwcy i inne szumowiny ukraińskie mordowały Polaków tylko za to, że nimi byli? Czy wiesz w jaki sposób ginęli? Poczytaj sobie to co wyżej napisane. „Ludzie co wy myślicie, że Polacy tacy nie byli. ” – jacy nie byli? Chcesz powiedzieć, że Polacy mordowali ukraińców w sposób jaki opisano powyżej? Dobrze się czujesz? Jeżeli tak to znaczy, że Polakiem nie jesteś! Jeżeli jesteś Polakiem to nie znasz historii swojego narodu!!!

 22. Ludzie co wy myślicie, że Polacy tacy nie byli. Trzeba pomóc Ukrainie, Polska musi mieć silną armie i dużo pieniędzy. Tylko pracą i postawami patriotycznymi a nie uciekaniem do Anglii na zmywak.

 23. To nie ludzie, bo jak można w tak okrutny sposób mordować człowiek człowieka, Ci ludzie gorsi od Rosjan bo tamci strzelali w tył głowy i śmierć nastąpiła szybko a ci mordowali powoli aby zadać jak najwięcej bólu i cierpienia, tak został zamordowany brat mojej mamy był wiązany na koniec drutem kolczastym przedtem połamali ręce i nogi, to naród chorych psychicznie ludzi naród psychopatów.

 24. Straszne , okrutne zbrodnie, gorsze od Stalinowskich tam (kulka w łeb i do piachu) , Ukraińcy zabijali by umieralo się powoli w męczarniach te dzieci niczemu niewinne- nie przebaczę im tych zbrodni, nasze pokolenia muszą o tym wiedzieć, Tusk niech poczyta o tych banderowcach, którzy za chwilę będą u nas, strach pomyśleć co to za ludzie.
  Teraz może inne pokolenie, być może inne ,miejmy nadzieję.

 25. Nie wolno nam tego zapomnieć nigdy. Jeżeli ukraińscy nacjonaliści to pochwalają to znaczy że nigdy nie będzie żadnego pojednania. Równie dobrze możemy oddać się im na tacy.

 26. Od kiedy „bracia ukraińscy” są naszymi przyjaciółmi!!?? A niech się wybiją co do jednego PUTIN im to umożliwił. Na granicy ustawić karabiny maszynowe oraz granatniki i strzelać tak żeby zabić bez litości!!!

 27. Moja babcia przeżyła (miała 13 lat) bo ich rodzina została ostrzeżona (kartka na gwoździu).
  Opowiadała mi nie raz o szczęśliwym dzieciństwie na Wołyniu a potem o ucieczce i o tym jak w okrutny sposób ukraińcy mordowali polaków. Również o zdzieraniu pasów skóry o posypywaniu solą… Sąsiad ukrainiec mordował sąsiada polaka i jego rodzinę, bo mu obiecano ziemię po nim.
  Żeby było ciekawiej, druga moja babcia to była ukrainka, która poślubiła polaka. Ona nigdy nie chciała o tych wydarzeniach rozmawiać. Raz tylko gdy ją naciskałam powiedziała:
  ” walczyli bo chcieli mieć własne państwo. Ja nikogo nie mordowałam to ci się tłumaczyć nie będę”.

  Czy ukraińcy to wszyscy zwyrodnialcy? Myślę że nie. Babcia-polka mówiła że byli ukraińcy co pomagali polakom, ostrzegali przed planowanym napadem. Ale niestety byli też tacy którzy jednego dnia jak z sąsiadem przyjaźnie rozmawiali a drugiego z zimną krwią mordowali siekierą. Z opowiadań babci raczej nie strzelali tylko siekierą albo kosą zarzynali znęcając się przy tym strasznie.

 28. Chcę wiedzieć jakie są dowody że wielu Ukraińców popełniało takie morderstwa szczególnie na dzieciach. Pojedyncze przypadki można wyjaśnić chorobą psychiczną. Może to wszystko robiło stale kilku tych samych psycholi. Chciałbym wiedzieć czy w tym narodzie jest coś nie tak czy też była jedna banda takich zwyrodnialców coś jak banda Mansona która torturowała a reszta zadowalała się rozstrzeliwaniem, likwidacją czyli tak jak Niemcy czy Ruski.

  1. Jakie są dowody? Dziesiątki relacji, zdjęć naocznych świadków, którzy to widzieli i udało im się przeżyć to piekło zgotowane przez swoich ukraińskich sąsiadów! Wystarczy trochę poszukać i poczytać…

  2. Ach te lewackie próbu usprawiedliwiania i szukania czegoś, byle nie okazało się, że coś jednak było złe. Wybacz, ale nie dokonywało tego kilku psycholi, bo całość działa się wszędzie tam, gdzie docierali Ukraińcy. Ot przykładem może być książka „zdąrzyć przed Panem Bogiem”, gdzie Edelman mówi o Uraińcach, którzy w gettcie zgwałcili żydówkę. I warto porozmawiać z dziadkami. Ja od starszej kobiety wiem, że siostrę jej babki przybili do podłogi i obcięli piersi. Takich relacji poznasz w wielu miejscach Polski, wszędzie tam, gdzie docierali Niemcy (Ukraińcy dla nich pracowali).

   1. 6wazzup9

    Po co wyzywasz ludzi od lewaków? Może najpierw naucz się czytać komentarze ze zrozumieniem..
    Nikt nie usprawiedliwia tych bandytów, ludzie po prostu są zdziwieni, bo fakt faktem (może cię zaskoczę) normalny człowiek NIE JEST w stanie zrobić czegoś takiego…
    Sama zastanawiam się, co działo się w głowie tych zwyrodnialców i tez trochę wątpię w ich zdrowie psychiczne.
    Każdy z nas jest w stanie zabić to fakt. Ale tylko garstka w tak okrutny sposób. Nie jest to mój wymysł, tak działa nasz umysł. Poza uczuciami wyższymi mamy również określony pewien poziom ogólnej reaktywności, tzn. wszystko to, co czujesz podczas oglądania takich zdjęć (odruchy wymiotne, mdłości, pocenie się, stres itp.). To nic nadzwyczajnego, to zwykła biologia uwarunkowana ewolucyjnie, która sprawia, że przeciętny człowiek jest w stanie z jakiegoś tam powodu dźgnąć kogoś nożem czy postrzelić z karabiny ale już niekoniecznie łamać kończyny czy rozrywać niemowlaki na pół. Z tego co wiem to tylko psychopaci stanowią tutaj wyjątek. Nienawiścią rasową, czy tam nacjonalizmem tego nie usprawiedliwisz, bo nawet statystyki policyjne pokazują,że morderstwa popełniane z nienawiści (np. zemsta, zdrada, podczas kłótni itp.) są wprawdzie trochę brutalniejsze niż morderstwa innych typów ale nie ma aż takiego stopnia okrucieństwa.
    Właściwie to podobne zbrodnie do tych popełnianych przez UPA charakteryzują seryjnych morderców, co moim zdaniem mówi samo za siebie.
    Dlatego uważam, że poza jakimiś tam wątpliwie moralnymi względami ideologicznymi, stało za tym coś więcej.. Nie wiem, może geny kozackie, które uaktywniły się podczas I i II wojny światowej (geny wchodzą w interakcje ze środowiskiem)? Jak wiadomo, wielu członków UPA za dzieciaka przeżyło I wojnę światową, a podczas II niektórzy z nich wcześniej działali w różnych organizacjach militarnych i siłą rzeczy wcześniej mieli już kontakt z przemocą.
    W każdym razie uważam, że jest to dość interesujące, bo ten naród faktycznie ma coś z barbarzyńców.

 29. Nie ma takich słów, które oddadzą smutek, potworny żal, potworny szok gdy na Majdanie wśród rozemocjonowanej grupy ludzi pijanych jakimś czymś złym (to nie to co u naszych robotników w Gdańsku,gdzie była dostojność,spokój i lęk ale jakaś szlachetność ) i te banderowskie flagi, i te okrzyki…a potem okrzyk Jarosława Kaczyńskiego !!! Nie wierzyłam własnym uszom !!! I c h w a ł a b o h a t e r o m , niech żyje Ukraina….Przecież nie powinien tego wypowiadać …a gdy perfidnie przy nim wznieśli te hasła…sądziłam, że natychmiast odskoczy i odejdzie a on razem z nimi… Miałam głosować na PiS. Po tym co zrobił…nie. Szkoda mi tylko Polski, bo wiele osób z tej partii ratowałoby i wiarę, i tradycje i kulturę naszą, nie mówiąc już o wolności, którą sprzedano za 30 srebrników. Judasz przy nich to święty, bo zrozumiał co zrobił i w rozpaczy się powiesił. Ci , nie, ci brną dalej dorzynając Ojczyznę jak banderowcy nas. Z Bogiem zostańcie w te święta- ofiara rzezi…sierota …S.

 30. Czy wiecie, że we Lwowie jest ulica Bandery, „hierojów UPA” i w ogóle pomnik samego Bandery? Czy naprawdę „hierojami” mogą się zwać mordercy dzieci, kobiet? Jak widać tępe polaczki (spokojnie, odróżniajmy probanderowskich lemingów od samodzielnie myślących Polaków) wolą to zignorować i wykrzykiwać „Sława Ukrainie” u boku potomków upowców, a „nasz” rząd jeszcze im przyklaskuje! Przydałoby się zorganizować zrzutkę na bilety w jedną stronę na Kamczatkę dla „matołów rządzącej elyty” jak to ładnie nazwał Tomtor.
  Niech Bóg ma w opiece wszystkich wymordowanych przez Ukraińców. Nie zapomnimy wam tego.

 31. Jakim prawem Tusk, Komoruski i reszta matolow rzadzacej elyty nie uznala zbrodni ukrainców (celowo z malej) za ludobojstwo?!!! Historia to kiedys doceni i oceni… szubienicą!!! Pokój duszom polskich Męczenników!!!

 32. Te najokrutniejsze w dziejach historii ludzkości zbrodnie na Polakach zostały obecnie usankcjonowane przez liderów PO i PiS’u, którzy wyrazili – w imię Polaków(!) – poparcie dla bandy żydo-banderowców, którzy dokonali zamachu stanu i są obecnie u władzy na Ukrainie. Żyjący tam Polacy są znowu zagrożeni, polskie terytoria południowo-wschodnie są również zagrożone. Nikt nie zaprotestował!
  To jeszcze nie wszystko! Polskie ciało armatnie zostanie teraz użyte w wojnie z Rosją.

 33. Przeczytałem wszystkie 362 punkty. Stwierdzam, a właściwie przekonuję się że bestialstwo ludzkie niema granic. I to w imię czego? Wiary? Pochodzenia? Zdobywania nowych ziemi? Jednakże normalny człowiek sam by czegoś takiego nie zrobił, wszystko przez terror jaki był siany pośród ukraińców… A za tym wszystkim stał nie kto inny jak między innymi Stepan Bandera.

 34. Szekspir stwierdził kiedyś: ,,Wiemy kim jesteśmy, lecz nie wiemy kim możemy się stać”… Cóż, myślę, że historia bestialstwa XX stulecia dała odpowiedź na sugerowane w tym stwierdzeniu pytanie…

 35. UPA stosowało tanie, chłopskie metody. Tanie, ale skuteczne. Obawiam się, że jeszcze nie raz w historii świata pójdą w ruch noże, młotki, pałki i gwoździe. Wszystko co jest pod ręką. Niektórzy mogą powiedzieć, że to co robiło UPA, CZEKA, NAZIŚCI, a dalej Europejczycy, Afrykanie, Azjaci jest nieludzkie. To nieprawda. Mord i terror jest jak najbardziej ludzki. Jesteśmy zbudowani z miłości i nienawiści. Wszystko zależy od proporcji, równowagi obu. Dobrze oddaje to cytat z Cienkiej Czerwonej Linii Jamesa Jonesa „Jest tylko cienka czerwona linia między rozsądkiem a szaleństwem”. Chyba każdy kto choć trochę przygląda się wydarzeniom na świecie, analizuje je – widzi, że szaleństwo było i jest obok nas. Dzień po dniu. Rok po roku. Od kilkudziesięciu lat omija nasz kraj, bo jak na razie ludzie pamiętają, większość pamięta, ale zapomną, a wtedy i u nas zapanuje ciemność i w ruch znowu pójdą noże i pałki. Mam nadzieję, że nie stanie się to za mojego życia, bo obawiam się, że nie byłbym w stanie znieść takiego piekła.

 36. Wiadomo że ci ludzie gdzieś się podziali, jakiś czas temu babcia opowiadała mi o mężu jej znajomej który pochodził z kresów, podobno uciekł on do Francji ponieważ wszystko świadczyło za tym że uczestniczył on w zbrodniach UPA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dziennik Złożony nie ponosi odpowiedzialności za komentarze dodane przez Czytelników.
Dodając komentarz jednocześnie oświadczasz, że zgadzasz się z Regulaminem strony.